Investor Utdelning och Direktavkastning - Historik m.m.

Här får du information om hur mycket Investor AB har delat ut i aktieutdelning.

Om Investor

Investor är ett svenskt investmentbolag som ingår i familjen Wallenbergs sfär av bolag inom det svenska näringslivet. Idag kontrolleras Investor helt av familjen Wallenberg genom de olika Wallenbergsstiftelserna. Bolaget grundades 1916 som en avknoppning av SEB. En av nyckelpersonerna under Investors första år som ett enskild bolag var Jacob Wallenberg. Idag är Investor ett av Sveriges största Investmentbolag och har över 2000 anställda.

Investeringar

Investor investerar i en rad olika bolag inom flera olika branscher. Investors största innehav är i stora välkända svenska börsnoterade bolag. Dessa bolag ingår i Investors kärninvesteringar. Exempel på bolag som Investor har eller haft ägande i är Electrolux, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Husqvarna, Permobil, Saab, SEB, Wärtsilä, Sobi, Mölnlycke Health Care, Ericsson, Aleris och The Grand Group.

Investor-Utdelning och direktavkastning

2018

Utdelning per aktie: 12 kr

Direktavkastning: ser hittills ut att ligga på runt 3%

2017

Utdelning per aktie: 12 kr

Direktavkastning: 3,16%

2016

Utdelning per aktie: 11 kr

Direktavkastning: 3,65%

2015

Utdelning per aktie: 10 kr

Direktavkastning: 3,17%

2014

Utdelning per aktie: 9 kr

Direktavkastning: 3,65%

2013

Utdelning per aktie: 8 kr

Direktavkastning: 4,07%

2012

Utdelning per aktie: 7 kr

Direktavkastning: 4,78%

Investor